Deep White

Deep White pievienojas Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijai

2010. gada augustā pievienojāmies Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijai (LSAKA). Iesaistīties asociācijas darbā mūs pamudināja vēlme celt kopējo nozares profesionalitātes līmeni un izpratni par PR vērtību sabiedrībā. Mēs esam apņēmības pilni likt lietā savu pieredzi un atvērti sadarbībai ar Latvijas spēcīgākajām aģentūrām, lai ne tikai uzlabotu nozares reputāciju, bet arī vairotu izpratni par PR nozīmi mūsdienu komunikācijā.