Deep White

Mūsu vadītāja Egle Klekere turpmāk darbosies LSAKA padomē

Deep White vadītāja Egle Klekere ievēlēta Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) padomē. Pirmie svarīgākie darbi jau paveikti - kopā ar pārējiem asociācijas biedriem izstrādāta un apstiprināta darbības stratēģija un darba plāns 2011. gadam. Turpmāk plānots aktīvāk rūpēties par papildus izglītības iespējām asociācijas biedriem, iesaistoties ES fondu apmācību projektos. Turklāt asociācija par mērķiem izvirzījusi arī sakārtot publisko iepirkumu jomu un popularizēt jaunus biznesa virzienus.