Deep White

Deep White piedalās Latvijas lobētāju asociācijas dibināšanā

Aģentūra Deep White līdzdarbojusies Latvijas lobētāju asociācijas izveidē. Asociācija dibināta ar mērķi veidot jaunu, saprotamu un caurspīdīgu lobēšanas vidi Latvijā, un tās padomē ievēlēta Deep White valdes locekle Egle Klekere.

"Mēs esam par atklātiem un caurspīdīgiem lobisma principiem. Deep White, pārstāvot aģentūras klientu intereses, izmanto kompetentu un uz faktiem balstītu argumentāciju. Tādējādi tiek stiprināta lēmumu pieņemšanas kvalitāte, ļaujot pieņemt izsvērtus lēmumus, kuros saklausītas un līdzsvarotas dažādu iesaistīto pušu intereses," uzsver Egle Klekere.

Latvijas lobētāju asociācijā apvienojušies dažādu nozaru profesionāļi ar mērķi veidot caurspīdīgu lobēšanas kultūru Latvijā, kas ļautu ikvienai interešu grupai iesaistīties tai aktuālu jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām.