Deep White

Skābeklis

Koku sēšanas un stādīšanas akcija

Koku sēšanas un stādīšanas akcija Skābeklis radīta, lai apliecinātu lielākā mežu apsaimniekotāja a/s Latvijas valsts meži un Latvijas zaļākās bankas SEB bankas ieguldījumu Latvijas dabas sakopšanā, kā arī veicinātu Latvijas iedzīvotāju pašapziņu un patriotisma sajūtu par Latviju kā vienu no zaļākajām valstīm pasaulē.

Akcijas Skābeklis radošā ideja un izvirzītais mērķis - iesēt un pēc tam iestādīt tieši tik daudz koku, cik Latvijā iedzīvotāju. Kopumā 2 231 503 egles, priedes un ozolus. Vai tas ir daudz? Nē! Jo katram jāiesēj tikai viena sēkliņa.

Akcijas atklāšanas pasākums notika līdzās Latvijas vienotības simbolam - Brīvības piemineklim. Lai Skābekļa ideju nestu sabiedrībā, savu koku iesēja projekta vēstneši - daudzi sabiedrībā zināmi un cienīti cilvēki. Viņu vidū - Vestards Šimkus, Kristīne Garklāva, Natālija Jansone, olimpiskie čempioni brāļi Dukuri, Andris Bulis un citi.

Iesaistot Skābekļa aktivitātēs cilvēkus visā valstī, Latvijas pamatskolām tika izsūtīti kopumā vairāk nekā 5000 egļu un priežu sēklu komplekti. Pārējie interesenti apmēram 20 000 sēklu komplektus varēja saņemt visās Latvijas pasta nodaļās un SEB bankas filiālēs. Lielās atsaucības dēļ sēklu krājumi vairākas reizes tika papildināti. Kopumā Latvijas iedzīvotāji saņēma vairāk nekā 5 miljonus egļu un priežu sēklu.

Visur Latvijā tika rīkoti īpaši koku sēšanas pasākumi - kokus sēja ne tikai skolēni no 700 Latvijas skolām, bet arī vairāku teātru aktieri, simfonisko orķestru mūziķi, kā arī vairāku desmitu lielo Latvijas uzņēmumu darbinieki un darba kolektīvi. Kopīgiem spēkiem tika iesētas 2 177 063 egles un priedes.

Turpinot akciju, Skābekļa ietvaros skolēni no visas Latvijas tika aicināti iesaistīties un kopā izdiedzēt ozoliņus Likteņdārzam - piemiņas vietai visiem tiem cilvēkiem, kuri zuduši Latvijai 20.gadsimtā. Aicinājumam atsaucās 3500 skolēni visā Latvijā, kuri savāca vairāk nekā 800 tūkstošus ozolzīļu. Septembrī Jelgavas kokaudzētavā skolēni pulcējās ozolu sēšanas pasākumā un kopā ar Likteņdārza iniciatoru Vili Vītolu, Lieni Šomasi, Annu Rozīti, Nikolaju Puzikovu un citiem iesēja vairāk nekā 20 tūkstošus ozolu. 5000 skaistākie un raženākie no tiem pēc diviem gadiem tiks pārstādīti Likteņdārzā.

Visu akcijas laiku Skābekļa mājas lapā www.skabeklis.lv līdzās informācijai par koku sēšanu bija pieejama arī interaktīvā karte, kurā iespējams reģistrēt, cik egles un priedes un kurā reģionā katrs ir iesējis. Akcijai varēja sekot populārākajos sociālajos tīklos, savukārt Skābekļa ideju video vēstījumos popularizēja Latvijas zināmākie blogeri.

Akcija Skābeklis noslēgsies 2011. gada pavasarī, kad visus izaudzētos stādus pārstādīs mežā.

Klients: a/s Latvijas valsts meži, SEB banka