Deep White

Notāru dienas

Kā notāri nostiprināja savu lomu tiesu sistēmā?

Lai nostiprinātu notāru lomu tiesu sistēmā, mēs palīdzējām Latvijas Zvērināto notāru padomei stratēģiski plānot un īstenot mērķtiecīgu lobiju kampaņu. Tika veikts rūpīgs un mērķtiecīgs darbs, lai iegūtu likumdevēju uzticību un panāktu jaunu funkciju piešķiršanu notāriem, tādējādi ļaujot viņiem gūt regulārus ienākumus.

Lai parādītu notāru pieejamību un atvērtību, tika izveidota jauna, ikgadēja tradīcija - Notāru dienas. Savukārt, lai stiprinātu notariālo sistēmu tika īstenoti vairāki iekšējās komunikācijas pasākumi - izveidota vienota notariāta identitāte, organizētas apmācības, ieviesta sertificēšana, kā arī izveidots iekšējais notāru apbalvojums "Gada notārs". Strādājot soli pa solim, mēs palīdzējām notāriem sasniegt mērķi - viņiem tika uzticēta bezstrīdus laulību šķiršana.

Mērķtiecīga komunikācija uzlaboja notāru kompetenci un pašapziņu, vienlaikus stiprinot to pozitīvo publisko tēlu. Notāru dienu laikā bezmaksas konsultācijas tika sniegtas aptuveni 30 000 iedzīvotāju. Notāru dienas ģenerējušas vairākus simtus pozitīvu publikāciju, kas prezentē notārus kā zinošus un atvērtus ekspertus. Pirmā mēneša laikā pēc likuma pieņemšanas notāri noformēja 900 laulību šķiršanas gadījumus. Savukārt kopējais bezstrīdus laulību šķiršanas gadījumu skaits šobrīd sasniedzis 9773. Bezstrīdus laulību šķiršanas uzticēšana notāriem nodrošina viņiem ne tikai papildus darbu, bet arī ienākumus.

Klients: Latvijas Zvērinātu notāru padome