Deep White

Dzīvei gatavs

Viena no Latvijas panākumu atslēgām ir kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība, kas sagatavo jauniešus nākotnei, piemērojoties ekonomikas attīstībai un darba tirgus vajadzībām. Spējīgi skolēni šodien nozīmē spēcīgu Latviju rītdien. Tomēr laiks, kad skolēnus varēja sagatavot konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Tā vietā uzsvars tiek likts uz prasmēm un spējām zināšanas izmantot dažādās situācijās. Sadarbības un komunikācijas prasmes, sarežģītu problēmu risināšana, kritiskā domāšana, līderība – tās ir 21. gadsimta prasmes. Lai sniegtu skolēniem “reālās” dzīves prasmes jau skolas solā, kopā ar Swedbank Latvia izveidojām Skolu programmu “Dzīvei gatavs”. 

Savedot kopā skolotājus un bankas darbiniekus, Swedbank izveidoja 5 mācībstundas 11. klases skolēniem, ļaujot bankas darbiniekiem kļūt par skolotājiem un sniedzot skolēniem ieskatu, kā skolā gūtās zināšanas tiek pielietotas dzīvē un profesionālajā darbībā.  

Veidota ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts Izglītības satura centru un nodibinājumu “Iespējamā misija”, Skolu programma “Dzīvei gatavs” nu jau vienkopus pulcē 14 organizācijas, piedāvājot dažāda vecuma skolēniem visā Latvijā vairāk nekā 10 dažādas vieslekcijas un izglītojošas ekskursijas. Divu gadu laikā Skolu programmas ietvaros pasniegtas 2567 vieslekcijas.