Deep White

Dažādības simulators

Mēs esam par iekļaujošu darba vidi un dažādību – tāpat kā Swedbank Latvia, kur tika radīts Dažādības simulators. Tajā darbiniekiem trīs dienu garumā bija iespēja iekāpt līdzcilvēku “kurpēs” un nogaršot dažādību – piedzīvot, kā pasauli pieredz cilvēki ar vājdzirdību, veģetatīvo distoniju un disleksiju. Sadarbībā ar ārstiem un komunikācijas ekspertiem radītajās Dažādības istabās ikviens varēja izmēģināt spēkus uzdevumos, kuru veikšanai jāizmanto redze, dzirde un spēja koncentrēties. Vienkārši, ja vien cilvēkam nav disleksijas, vājdzirdības, veģetatīvās distonijas. 

Darbinieku interese un  līdzdalība pārsniedza visas cerības: 97% dalībnieku atzina, ka pieredze rosinājusi izprast un pieņemt dažādību, bet 96% – ka tā palīdzējusi uzlabot savstarpējās komunikācijas prasmes.