Deep White

KSA = NORDEA DNS

Kā panākt, ka korporatīvā sociālā atbildība nav tikai PR?

Lai iedzīvinātu vīziju, ka korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir daļa no Nordea DNS un biznesa stratēģijas, kā galvenais instruments tika izvirzīts iekšējā komunikācija. Nordea ir pārliecināta, ka, tikai iesaistot darbiniekus, iespējams panākt, ka KSA tiek dziļi integrēta bankas biznesa praksē - bankas produktu un klientu servisa standartu izstrādē, kā arī bankas attiecībās ar visām ieinteresētajām pusēm.

KSA stratēģijas izstrādē tika iesaistīti visu līmeņu darbinieki no dažādiem departamentiem - sākot ar situācijas izvērtējumu, mērķu, uzdevumu un kritēriju definēšanu, beidzot ar KSA programmas ieviešanu un īstenošanu. KSA darba grupas izveide, mērķtiecīga iekšējās komunikācijas kampaņa, KSA integrēšana cilvēkresursu politikā, tostarp darbinieku vērtēšanā, nodrošināja to, ka darbinieki ne vien notic KSA filozofijai, bet kļūst par aktīviem tās atbalstītājiem un vēstnešiem.

75% darbinieku, kas iesaistījušies KSA aktivitātēs, asociē sevi ar Nordea. 65% aktīvi iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Katrs piektais jeb gandrīz 80 bankas darbinieku iesaistījušies finanšu izglītības programmas izstrādē, daudzi no viņiem kļuvuši par finanšu treneriem. Savukārt gandrīz 10% darbinieku izmantojuši brīvprātīgā darba dienu, veltot savu laiku un enerģiju sabiedrības labā. Šie ir tikai daži piemēri, kas raksturo Nordea KSA praksi.

Klients: Nordea bankas Latvijas filiāle