Deep White

Vides pieejamības kampaņa Mapeirons

Jaunas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

"Apeirons" ir nevalstiskā organizācija, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Viņu mērķis ir izveidot sabiedrību, kurā ikviens ir iesaistīts un spēj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Vides pieejamība ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai tas izdotos. Tomēr fakti par vides pieejamību Latvijā ir skarbi — cilvēkiem ar invaliditāti piekļuve ir ierobežota vairāk nekā 80 % jaunuzcelto vai atjaunoto ēku. Nepieejamās vides galvenā problēma ir fakts, ka cilvēkiem ratiņkrēslos trūkst informācijas par to, kuras sabiedriskās vietas, piemēram, aptiekas, poliklīnikas, izklaides vietas, valsts iestādes u. c., ir pieejamas, jo pat gadījumos, kad oficiālajā informācijā par daudziem objektiem varētu būt norādīts, ka tiem ir iespējams piekļūt, realitātē tas ir pavisam citādāk.

Lai cilvēkiem ar invaliditāti būtiski uzlabotu dzīves kvalitāti un iedvesmotu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, aģentūra „Deep White” ierosināja sākt sociālu kampaņu „Mapeirons” un izveidot Latvijā pirmo vides pieejamības aplikāciju. Aģentūra „Deep White” un „Apeirons” nolēma, ka „saukšana vārdā un slavēšana” varētu iedarboties labāk nekā „saukšana vārdā un kaunināšana”. Lai izveidotu aplikāciju, „Apeirons” runāja ar vairāk nekā 3000 uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, pārbaudīja vairāk nekā 22 000 objektu un vairāk nekā 1000 labās prakses piemēriem izdalīja uzlīmes „Ratiņiem draudzīga vieta”.

Kampaņa „Mapeirons” kļuva par plašāko pasākumu organizācijas „Apeirons” desmit gadu pastāvēšanas laikā. Pasākumā iesaistījās vairāk nekā 200 organizācijas „Apeirons” biedru, kuri guva motivāciju atteikties no savām iekšējām šaubām un to vietā attīstīt pašpārliecību un „Es to varu!” attieksmi. Arvien vairāk uzņēmumu izrāda interesi un vēlas nopelnīt goda uzlīmi „Ratiņiem draudzīga vieta”. Viņi vēlas konsultēties ar organizāciju „Apeirons” par piekļuves risinājumiem savos jaunuzceltajos vai plānotajos objektos. Kampaņa būtiski paaugstināja interesi par piekļuves jautājumiem, un tagad cilvēkiem ar invaliditāti ir lielisks, ikdienā lietojams rīks, kas palīdz dzīvot krāsainu un pilnvērtīgu dzīvi.